Автомир Fiat
Автомир Fiat
КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
ТОВ "Автомир Н" ( Автомир Fiat) під час обробки Ваших персональних даних керується положеннями чинного законодавства щодо захисту конфіденційної інформації та персональних даних відповідно, зокрема Закону України «Про захист персональних даних», Закону України "Про рекламу», Конституції України та інших нормативно-праових актів України. Будь-яка інформація, надана Вами під час використання цього сайту або під час інших звернень до ТОВ "Автомир Н", що відноситься до персональних даних, буде використана лише з метою, вказаною нижче.

Персональні дані можуть, зокрема, включати: ідентифікаційні дані (прізвище, ім'я та по-батькові), адреса місця проживання, поштовий індекс, номер контактного телефону, дата народження, адреса електронної пошти.

Надаючи ТОВ "Автомир Н" свої Персональні дані, Ви даєте свою добровільну та безумовну згоду на їх обробку ТОВ "Автомир Н" , а також на те що відповідна інформація не є конфіденційною і може зберігатися та використовуватися ТОВ "Автомир Н" у базі персональних даних «Споживачі продукції» з метою:

- надання Вам інформації про продукти, послуги заходи та акції ТОВ "Автомир Н", що можуть Вас зацікавити;

- проведення маркетингових досліджень для поліпшення якості продукції та послуг ТОВ "Автомир Н";

- надання, за домовленністю з Вами, продукції та послуг;

- виконання визначених чинним законодавством України гарантійних та інших зобов'язань перед споживачами;

- ведення статистики звернень споживачів та недоліків товарів, поломок та браку, їх причин;

- надання інформації споживачам про товари, їх виробника та продавців;

- виконання вимог законодавства щодо захисту прав споживачів;

- виконання інших вимог чинного законодавства України.

Зокрема, Ви також погоджуєтесь на обробку Персональних даних (у т. ч. збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, передачу наданих Персональних даних (без отримання Вашої додаткової на те згоди та без додаткового повідомлення про таку передачу), в тому числі транскордонну, отримання маркетингових матеріалів, розсилок в рамках проведення рекламних кампаній ТОВ "Автомир Н".

Обробка Персональних даних може здійснюватися ТОВ "Автомир Н" самостійно, або право на таку обробку може бути передане ТОВ "Автомир Н" за власним розсудом третім особам (далі – «Розпорядникам»), що здійснюватимуть обробку Персональних даних за дорученням ТОВ "Автомир Н", до яких належать, зокрема, треті особи, з якими Розпорядники на власний розсуд укладатимуть відповідні договори за умови вжиття всіх можливих та залежних від Розпорядників та третіх осіб заходів для збереження конфіденційності Персональних даних.

Ви погоджуєтесь із тим, що надані Персональні дані використовуватимуться ТОВ "Автомир Н" та Розпорядниками для вищезазначеної мети, відповідно до чинного законодавства України; що надані Вами Персональні дані, можуть бути поширені (передані) ТОВ "Автомир Н" з вищезазначеною метою, Розпорядникам, а також третім особам, яким ТОВ "Автомир Н" буде зобов'язана надати Персональні дані відповідно до чинного законодавства та правонаступникам ТОВ "Автомир Н" у випадку реорганізації; що Ваші Персональні дані будуть видалятися або знищуватися у встановленому статтею 15 Закону України «Про захист персональних даних» порядку. Доступ до Персональних даних буде здійснюватися відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Обробка та зберігання Персональних даних здійснюється протягом часу, необхідного для досягнення вищевказаної мети.

Повідомляємо Вас про Ваші права, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», а саме:

1. знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить Ваші персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) власника чи розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, окрім випадків, встановлених законом;

2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних;

3. мати доступ до Ваших персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;

4. отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, інформацію про те, чи зберігаються Ваші персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст Ваших персональних даних, які зберігаються;

5. пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки Ваших персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;

6. пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення Ваших персональних даних будь-яким власником та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7. реалізовувати право на захист Ваших персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також запобігати наданню відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8. звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;

9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

Якщо наразі Ви вже є клієнтом ТОВ "Автомир Н", ТОВ "Автомир Н" може використовувати Ваші персональні дані для зв'язку з Вами.